Původ uhlí

Severočeské doly a.s.


Doly Bílina

Roční těžba se pohybuje na hranici 10 mil. tun uhlí při cca 53 mil. m3 odklizu nadložních zemin. Vytěžené uhlí na Dolech Bílina v závislosti na jeho valitě je upraveno tříděním, drcením a rozdružováním v Úpravně uhlí Ledvice na obchodní uhelné produkty tříděného, prachového uhlí a palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu.

Těžené uhlí z lomu je dopravováno do úpravny dálkovou pásovou dopravou. Uhelné produkty jsou upraveny v souladu s jakostními požadavky odběratelů.

Více na http://www.sdas.cz/ SEVEROČESKÉ DOLY BÍLINA